חתונות הקורונה

חתונות הקורונה מה זה אומר..חתונה קטנה ? פשוטה? זולה? יש אפילו כאלו שזה מעלה להם קונוטציה לחתונה עצובה ח”ח ,בעיני השם חתונת קורונה לא מייצר

Read More